SPLOT & WEBPlotter - Obecné často kladené dotazy

Jaký je rozdíl mezi SPLOT a WEBPlotter?

Oba programy jsou HP-GL, HP-GL/2 a HP-RTL prohlížeče a konvertory. Oba poskytují v zásadě stejnou HPGL, HP-GL/2 a HP-RTL podporu. Avšak SPLOT je samostatná aplikace, kdežto WEBPlotter je tzv. server aplikace (zde server ve smyslu obsluhující).

Tato server aplikace není samostatně spustitelný soubor, může běžet pouze pod nějakou klientskou (hostitelskou) aplikací (kupř. webový prohlížeč) a má formát dynamicky linkované knihovny. Klientská aplikace (zde klient myšleno skutečně jako zákazník server aplikace) je odpovědná za správu dat (otevírání souborů, dodání dat atd.), definuje velikost a umístění aplikačního okna atd. Jinými slovy klientská aplikace definuje hlavní pracovní rámec podřízené server aplikace a řídí ji. Z tohoto důvodu je funkčnost server aplikace omezena klientskou aplikací.

Hlavním účelem použití server aplikace je poskytnout určitou funkčnost pro klientskou aplikaci, kterou klientská aplikace jinak nemá. V případe programu WEBPlotter je hlavním účelem poskytnout možnost zobrazování plot souborů (výkresů) v rámci html stránek (tedy jako klientská aplikace se předpokládá webový prohlížeč). A ačkoli WEBPlotter umožňuje zobrazovat plot soubory také v tzv. módu celého okna (kdy plot soubor není zapouzdřen v html kódu), pro samostatné prohlížení, konverzi a manipulaci s plot soubory je vždy lepší program SPLOT. Jinými slovy, pokud nepotřebujete zobrazovat svoje plot soubory v rámci html stránek, potom použití programu SPLOT je vždy mnohem pohodlnější a efektivnější než používat WEBPlotter.

Zde jsou hlavní přednosti programu SPLOT, které WEBPlotter nemá:
 • Integrovaný souborový manažer (průzkumník) pro okamžitý a pohodlný přístup k souborům.
 • Dávkové operace pro hromadné zpracování souborů.
 • Posílání souborů e-mailem.
 • Přímá podpora ZIP archivů a SPLOT archivů.
 • Pravítko.
 • Měření.
 • Plná podpora PDF formátu - konverze, prohlížení a editor.

 • Jak dlouhá je zkušební doba?

  Jak bývá zvykem, oficiální zkušební doba je 30 dnů. Avšak autor chápe, že mnohdy je těžké řádně vyzkoušet software během 30 dnů - uživatel musí také občas dělat něco jiného ;-). Z tohoto důvodu skutečná doba, po kterou je zkušební verze funkční, je 60 dní.

  Lze prodloužit zkušební dobu?

  Ano, může být prodloužena instalací novější zkušební verze. Avšak toto platí pouze při již prošlé nebo téměř prošlé zkušební době a přidaná doba je 10 až (maximálně) 30 dní.

  Je zkušební verze plně funkční?

  Ano, zkušební verze je plně funkční.
  Toto jsou jediná omezení:
 • Zkušební doba (viz výše).
 • Značka zkušební verze ve výstupech (tisk a export).

 • Program SPLOT má ještě tato další zkušební omezení:
 • Některé dávkové operace jsou omezené počtem zpracovaných souborů (maximum je 5 zpracovaných souborů v jedné dávce).
 • Zkušební verze programu SPLOT nemůže vytvářet SPLOT Archivy pro sdílení, může vytvářet pouze zkušební SPLOT Archivy.
 • Jaký je rozdíl mezi funkcemi Tisk, Export a Poslat?

  Funkce Tisk slouží pro tisk na jakékoli tiskárně řádně instalované v systému Windows. Tiskárnou zde může být buď nějaké skutečné výstupní zařízení (kupř. skutečná tiskárna, plotr, fax atd.) nebo virtuální zařízení (kupř. PDF ovladač). V systému Windows je tiskárna vždy reprezentována tiskovým ovladačem ve formě dynamicky linkované knihovny instalované ve Windows. Tiskový ovladač je obvykle poskytován výrobcem tiskárny (v případě fyzického výstupního zařízení).

  Funkce Export převádí (konvertuje) vstupní plot soubory (v HP-GL, HP-GL/2 nebo HP-RTL formátu) na jiný vybraný výstupní formát (kupř. PDF). Export je prováděn přímo programy SPLOT nebo WEBPlotter (tedy ne externím ovladačem, narozdíl od funkce Tisk). Výstup je vždy ukládán do souboru.

  Funkce Poslat na/do přímo posíla (kopíruje) vybrané plot soubory bez jakékoli modifikace (tedy tak jak jsou) na vybrané zařízení (kupř. tiskárnu nebo plotr) nebo rozhraní (kupř. LPT, COM). Narozdíl od funkcí Tisk a Export zde není žádná konverze z jednoho formátu na jiný nebo modifikace mezi stejnými formáty. Soubor je posílán bitově (byte po bytu) na cílové zařízení či rozhraní. Cílové zařízení musí být tedy schopno zpracovat formát přijímaných dat (obvykle HP-GL, HP-GL/2 nebo HP-RTL). Funkce Poslat na/do není dostupná v LITE verzi programu SPLOT a ani v programu WEBPlotter.

  Upozornění:
  Někteří uživatelé používají ve své komunikaci obecný výraz 'plot'. V tomto případě ale není obvykle zřejmé, jakou operaci mají na mysli. V případe technické pomoci musí autor vždy přesně vědět, která funkce (a s jakými parametry) byla použita.

  Jak tisknout v měřítku 1:1?

  Pro tisk v měřítku musíte nejprve v dialogu pro nastavení tisku zatrhnout položku 'Měřítko' a poté nastavit požadovanou hodnotu měřítka v procentech. Měřítku 1:1 odpovídá hodnota 100%, měřítku 1:2 hodnota 50%, měřítku 2:1 hodnota 200% apod. Cílový papír musí mít dostatečnou velikost, která odpovídá použitému měřírku. Pokud je menší, než výsledný obraz odpovídající použitému měřítku, potom tiskový dialog poskytuje několik možností řešení (viz on-line nápovědu instalovanou spolu s programy).


  TOPlist