SPLOT & WEBPlotter - Licenční často kladené dotazy

Může být licence pro jednoho uživatele instalovaná na více počítačů?

Pokud je software licencován společnosti (firmě), tak nikoli, v tomto případě nesmí počet počítačů, na kterých je software instalován, přesáhnout licencovaný počet uživatelů.
V případě licence pro osobní použití lze licenci pro jednoho uživatele nainstalovat na maximálně 2 počítače (typicky stolní a přenosný počítač) za předpokladu, že licencovaná osoba je jediná, kdo na těchto počítačích pracuje.

Co to je Neomezená licence?

Pro SPLOT software:
Tento typ licence je zastaralý a není dále poskytován (důvodem je integrovaný PDF prohlížeč). Pokud vlastníte tento typ licence pro SPLOT verze 5.x nebo dřívější a chcete upgrade na verzi 6.x nebo vyšší, musíte přeměnit vaši licenci na standardní víceuživatelskou licenci podle skutečného počtu uživatelů.

Pro WEBPlotter software:
Neomezená víceuživatelská licence dovoluje současnou instalaci a použití softwaru na neomezeném počtu počítačů v rámci jedné licencované společnosti (kupř. firmy). Tato licence cenově odpovídá licenci pro 100 uživatelů (tedy je někdy označována jako 100+).
Pozn.: Neomezená licence není platná globálně. Každá pobočka vaší firmy (která je samostatným právním subjektem) musí mít svojí vlastní licenci (podle počtu uživatelů).

Je licence časově omezená?

Ne, licence je platná provždy a platíte za ní pouze jednou. Jediné další možné platby v budoucnu jsou za majoritní upgrade (viz níže).

Je licence přenosná??

Obecně nikoli. Právo na užití software není zboží ale služba a nelze jej převádět na někoho jiného bez souhlasu autora. Takový souhlas se uděluje jenom v dobře zdůvodněných případech (přejmenování nebo akvizice společnosti atd.).

Je upgrade zdarma?

Zadarmo je každý minoritní upgrade (kupř. z 6.x na jinou 6.x verzi) a je poskytován na vyžádání.
Cena za majoritní upgrade (kupř. z 5.x na 6.x verzi) je přibližně 40% standardní ceny.


TOPlist