HP-RTL (Hewlett-Packard's Raster Transfer Language) je zvláštní a modifikovanou podmnožinou jazyka PCL. Obvykle je používán pro vkládání rastrových obrazů (bitmap) do plot souborů.
HP-RTL jazyk je podporován v programu SPLOT od verze 4.x a v programu WEBPlotter od verze 2.x. Dále je v těchto programech poskytována i omezená podpora jazyka PCL.