'Typ plotru' v programu SPLOT.

Pod pojmem typ plotru v programu SPLOT je míněn softwarový ovladač programu SPLOT, který simuluje odpovídající typ plotru (zařízení). Pod slovem simulovat je míněno, že program SPLOT se snaží zobrazit a tisknout plot soubory stejným způsobem, jak by to dělal skutečný plotr (zařízení) daného typu.

Požadovaný typ plotru lze vybrat v menu 'Typ plotru' umístěném v menu 'Nastavení' programu SPLOT. Seznam všech typů plotrů v tomto menu naleznete na konci této stránky. Stručnou technickou referenci pro tyto typy plotrů najdete v souboru PLOTTERS.TXT, nainstalovaném spolu s ostatními SPLOT soubory.

Pokud se týče samotné implementace, tak něteré z těchto typů plotrů představují skutečný plotr (jedná se o všechny HP-GL typy a všechno to jsou perové plotry), některé představují skupinu skutečných plotrů (to je HP-GL/2 pen plotter a HP-GL/2 raster device) a nakonec tzv. 'HP-GL/2 viewer', což je vlastně pseudo plotr - nereprezentuje skutečný typ plotru, ale je navržen pro obecné zobrazování (tisk, export) všech HP-GL/2, HP-RTL nebo HP-GL souborů (obecně označovaných jako 'plot soubory').


Zde je nutné si uvědomit, že zařízení nazývaná jako plotr mají za sebou určitý historický vývoj. Původně všechny plotry byly perovými plotry, pro kreslení tedy používaly skutečná fyzická pera. Dnešní moderní plotry nemají fyzická pera a ke kreslení používají rastrové technologie (kupř. inkoustové, laserové nebo elektrostatické technologie). Takže nejsou perovými plotry, ale tzv. rastrovými zařízeními, tudíž se vlastně jedná o velkoformátové tiskárny.

Stejně tak, jak se vyvíjela technologie kreslení, tak se vyvíjel i jazyk a formát pro popis kreslené stránky (tzv. jazyk plotru).

Nejrozšířenějším jazykem pro perové plotry se stal HP-GL jazyk (zkratka pro Hewlett Packard Graphics Language). I když díky tomuto rozšíření se HPGL jazyk stal v podstatě standardem pro perové plorty, ve skutečnosti nikdy nebyl opravdu standardizovaným jazykem a proto vždy existovaly určité rozdíly v jeho implementaci mezi jednotlivými typy plotrů (to se někdy dokonce týká i stejné instrukce).

Následníkem jazyka HPGL se stal jazyk HPGL/2 a jedná se o standardizovaný jazyk (všechna HP-GL/2 zařízení by měla odpovídat tomuto standardu). Navíc většina plotrů, které používají nějakou rastrovou technologii, podporuje tzv. HP-RTL jazyk (jako podmnožinu PCL jazyka). HP-RTL jazyk je vlastně rastrovým doplňkem jazyka HP-GL/2 (který je stejně jako HP-GL vektorově orientovaný). SPLOT tedy podporuje také HP-RTL jazyk a částečně i PCL jazyk.


Nejdůležitějšími typy plotrů v programu SPLOT jsou tedy 'HP-GL/2 raster device' a 'HP-GL/2 viewer', protože většina dnešních moderních plotrů jsou HP-GL/2 rastrová zařízení (tedy i 'HP-GL/2 viewer' se ve své podstatě chová jako HPGL/2 rastrové zařízení, přestože podporuje i HP-GL jazyk). Jak již zmíněno výše, rastrová zařízení používají některou z rastrových technologií (inkoust, laser atd.) a nemají tedy fyzická pera.

Všechny ostatní typy plotrů v programu SPLOT představují perové plotry (perové plotry mají fyzická pera). Tzv. 'HP-GL/2 pen plotter' představuje všechny perové plotry, které používají HP-GL/2 jazyk. Všechny ostatní perové plotry jsou HPGL (tedy nikoli HPGL/2) perové plotry.

Narozdíl od konkurenčních programů je program SPLOT nikoli pouhým HPGL/2 nebo HPGL prohlížečem, protože ve skutečnosti se snaží pracovat jako opravdový simulátor plotru (samozřejmě s tím omezením, že obrazovka počítače není skutečným fyzickým papírem). Kupříkladu pokud si vykreslíte nějaký plot soubor na rastrovém zařízení a poté ten samý soubor na perovém plotru, dostanete rozdílné výsledky. A program SPLOT vám umožňuje vidět tyto rozdíly, tedy vám umožňuje vidět daný plot soubor přesně tak, jak bude vykreslen na daném typu plotru (zařízení).

V tomto jedinou vyjímku představuje typ plotru nazvaný 'HP-GL/2 viewer', který slouží jako obecný prohlížeč plot souborů (tedy podobně jako ostatní konkurence). Tento typ plotru má stejný základ jako HP-GL/2 rastrové zařízení a navíc podporuje také staré HP-GL instrukce (zde je nutné si uvědomit, že některé HP-GL instrukce již nejsou součástí jazyka HP-GL/2). Dále disponuje funkcí nazvanou 'hledání rozsahů', která umožňuje automaticky hledat správnou velikost papíru v případech, kdy chybí PS (Paper Size) instrukce v plot souboru (tedy předepsaná velikost papíru není předem známa). To umožňuje pohodlné prohlížení velké většiny plot souborů, na druhé straně si je však nutné uvědomit, že všechny tyto vlastnosti a chování neodpovídají vlastnostem skutečného plotru.


Protože (jak již zmíněno výše) jazyk HP-GL/2 je standardizovaným jazykem (všechna HP-GL/2 zařízení by měla odpovídat tomuto standardu), program SPLOT používá pouze dva základní HP-GL/2 typy plotrů, lišící se použitou technologií - HP-GL/2 raster device a HP-GL/2 pen plotter. A protože původní HP-GL (nikoli HP-GL/2) jazyk není standardizovaný, program SPLOT nabízí podporu pro více HP-GL perových plotrů. Tyto nabízené HPGL plotry představují dostatečně reprezentativní vzorek, většina ostatních existujících HPGL perových plotrů je kompatibilní s některým z nabízených. Obecně se použití HPGL perových plotrů v programu SPLOT předpokládá u vlastníků takových typů plotrů. Většina uživatelů bude zřejmě používat některý z HP-GL/2 typů (kupř. HP-GL/2 raster device). Pro uživatele, kteří potřebují obecný prohlížeč plot souborů je pak nejlepší volbou HP-GL/2 viewer (a proto je to také výchozí typ plotru v programu SPLOT).

Uvědomte si prosím, že název 'HP-GL/2 viewer' je zkratkou, ve skutečnosti se jedná o HP-GL, HP-GL/2 a HP-RTL (a částečně PCL) prohlížeč.

Seznam dostupných typů plotru v programu SPLOT:
Název typu plotruPodporovaný jazykPovaha plotru (engine)
HP-GL/2 viewer HP-GL/2, HP-RTL, HP-GL, PCL * HP-GL/2 rastrové zařízení
HP-GL/2 raster device HP-GL/2, HP-RTL, PCL * HP-GL/2 rastrové zařízení
HP-GL/2 pen plotter HP-GL/2 HP-GL/2 perový plotr
HP 7470A HP-GL HP-GL perový plotr - maloformátový
HP 7475A HP-GL HP-GL perový plotr - maloformátový
HP 7440A ColorPro HP-GL HP-GL perový plotr - maloformátový
HP 7550A HP-GL HP-GL perový plotr - maloformátový
HP DraftPro DXL/EXL HP-GL HP-GL perový plotr - velkoformátový
HP DraftMaster I/II HP-GL HP-GL perový plotr - velkoformátový
ROLAND DXY DXY-GL, RD-GL I ** HP-GL perový plotr - maloformátový
* PCL jazyk je podporován pouze částečně.
** DXY-GL jazyk je vektorový jazyk firmy Roland, používaný na některých jejich perových plotrech. RD-GL I je obdoba jazyka HP-GL od stejné firmy.


TOPlist